Diensten

Zowel de frequentie als de lay-out van de financiële rapportage is afhankelijk van de informatiebehoefte van de zorgorganisatie.
Een begroting wordt jaarlijks opgesteld op basis van de jaarplannen vanuit de teams en is de basis voor de financiële sturing het komende jaar.
De financiële vertaling van o.a. het meerjarenbeleidsplan, gevolgen van tariefswijzigingen maar ook de gevolgen van nieuwbouw-renovatieplannen kunnen inzichtelijk gemaakt worden in een meerjarenbegroting. De meerjarenbegroting kan tevens de basis zijn voor de financieringsaanvraag bij banken.
De jaarrekening dient te voldoen aan de wettelijk gestelde kaders vanuit de Wet toetreding zorgaanbieders. De jaarrekening wordt voorzien van een compleet onderliggend dossier welke de accountantscontrole op de jaarrekening zal vergemakkelijken. Het vullen van de digitale maatschappelijke verantwoording (DigiMV) wordt ondersteund.
Als gevolg van de versnippering van de financiering worden zorginstellingen steeds meer geconfronteerd met specifieke subsidie aanvragen en verantwoordingen.
Ik ben ook beschikbaar voor het opstellen van treasury statuten, het opzetten van een risicomanagementsysteem en ik kan ondersteunen bij het zorginkoopproces. Tevens verzorg ik indien gewenst de interne controles op de productieregistratie die vanuit de Nederlandse Zorgautoriteit voor zorginstellingen verplicht is gesteld (regeling AO/IC). De financiële dienstverlening kan worden ingevuld met uw specifieke wensen.